FNs verdensmål
Paint It Forward bidrager til opfyldelsen af følgende verdensmål:


Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Paint It Forwards formål er at bruge en uudnyttet ressource (restmaling) til at give borgere med lav indkomst bedre mulighed for at bo værdigt. Hvis pengene er små i en husstand, vil det at male boligen blive prioriteret lavt i forhold til mad, tøj, børneaktiviteter osv. Borgere med lav indtægt har dog lige så meget behov for at bo værdigt og præsentabelt som alle andre. Det forringer livskvaliteten at bo i en nedslidt bolig, og i nogle tilfælde kan det betyde dårligere sundhedsforhold. Borgere med lav indkomst har typisk også brug for at male oftere, da de ofte bor mange mennesker på lidt plads. At bo ordentligt giver modtagerne større lyst til at invitere gæster med hjem og dermed have bedre mulighed for at indgå i fællesskabet.
Cirka 80 % af den uddelte maling er gået til borgere med lav indkomst (552 personer i perioden 1. juni 2020 - 1. oktober 2022). Læs mere om modtagergruppen HER.

Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Paint It Forward's vision er, at der over hele landet bliver oprettet lokale malingudleveringsordninger, så medborgere med lav indkomst kan få malet deres boliger, og foreninger, der ønsker at lave kunstprojekter eller istandsætte deres lokaler, kan få nem adgang til gratis maling.
Desuden gør restmalingen fra Paint It Forward vores lokalsamfund mere farverigt. Cirka 20% af den donerede maling er gået til lokale sociale og kulturelle projekter, såsom maling af et grimt byggehegn, udendørs malerier, kreative sommerprojekter for børn i Nordvest og på Amager. Se nogle af de støttede projekter på vores instagramprofil her: instagram.com/paintitforwarddk.

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Hvert år ryger mange tons god og brugbar maling til destruktion og bidrager til en støt voksende mængde af affald - alene i Københavns Kommune drejer det sig om cirka 400 tons malingaffald (inklusive emballage) hvert år.
Fra august 2020 til juni 2023 delte Paint iT Forward over 16 tons maling ud. På mellemlangt sigt er vores mål, at vi inden 2025 kan nå op på et niveau, hvor vi uddeler mindst 10% af København Kommunes årlige 400 tons affald fra vandbaseret maling. Det er maling, der kommer op på væggene i stedet for at blive brændt.

Verdensmål 13 - Klimaindsats

Malingaffald bliver brændt og bidrager derfor til den samlede udledte mængde af CO2. Paint It Forward faciliterer en ordning, hvor malingen kommer op på væggene i stedet for at blive brændt. Og det nedbringer mængden af udledte drivhusgasser. En gruppe studerende fra Danmarks Tekniske Universitet vurderede i foråret 2022, at Paint It Forwards malinguddeling sparer klimaet for 1,79 tons CO2, for hver uddelt ton maling.  Læs rapporten her. I juni 2023 havde Paint it Forward uddelt 16 tons maling. Besparelsen fører ifølge udregningen fra de studerende fra DTU til, at klimaet er blevet sparer for 28 tons CO2.

Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Paint It Forward samarbejder med Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltning, malingproducenter, malermestre og sociale organisationer om at nedsætte mængden af malingaffald i KBH Kommune og bruge malingen til almennyttige formål. Partnerskabet udmønter sig blandt andet i en modtagerstationer på Vermlandsgade og Bispeengbuen genbrugsstation. I december 2022 valgte malingproducenten Flügger - udover at donere deres restmaling til os - at blive erhvervsmedlem af Paint It Forward. Vil du også være erhvervsmedlem eller almindeligt medlem og støtte vores arbejde? Læs mere her.